Rezultati pretrage

No results found.

Back

4th Croatian-Italian Symposium on Psoriasis 2008 - Program

4. HRVATSKO-TALIJANSKI SIMPOZIJ O PSORIJAZI

 

4th CROATIAN ITALIAN SYMPOSIUM ON PSORIASIS

 

 

Zagreb, 13. studeni 2008. godine

Zagreb, November 13, 2008

 

 

Predavaonica Klinike za kožne i spolne bolesti Klini?kog bolni?kog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Šalata 4

 

Lecture Hall of University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital Center, Šalata 4, Zagreb, Croatia

 

 

Predsjednici / Chairmen

 Jasna Lipozen?i?

Aida Paši?

Giusto Trevisan

 

 

 

Tajnica /Secretary

 Romana ?eovi?

 

  Službeni jezik / Official Language

Hrvatski i engleski / Croatian and English

 

 

 

Simpozij ?e se održati u Predavaonici Klinike za kožne i spolne bolesti KBC Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Šalata 4, Zagreb

Symposium will be held at Lecture Hall of University Department of Dermatology and Venereology, Zagreb University Hospital Center, Šalata 4, Zagreb, Croatia

 

 

 

GLAVNE TEME / MAIN TOPICS:

 

1. Suvremene spoznaje o genetici i patogenezi psorijaze

 Current state in genetics and pathogenesis of psoriasis

 

2. Biološki lijekovi u psorijaze

 Biologicals in psoriasis

 

3. Kvaliteta života i psihološki aspekti u psorijaze

 Quality of life and psychological aspects in psoriatics 

 

 4. Slobodne teme

 Free communication

 

 

Kotizacija: za specijaliste 500 kn, za specijalizante 250 kn, za umirovljenike besplatno

 

Symposium fee: Specialists 500 kn; residents 250 kn; retired free of charge

 

 

 

TAJNIŠTVO

 

Klinika za kožne i spolne bolesti Klini?kog bolni?kog centra Zagreb i Medicinskog fakulteta Sveu?ilišta u Zagrebu, Šalata 4, 10000 Zagreb

Telefon: 01- 4552-333/137

Telefaks: 01-4920-014

E-mail: romana.ceovic@zg.htnet.hr

 

 

ORGANIZING SECRETARIAT

 

Department of Dermatology and Venerology, Zagreb University Hospital Center and School of Medicine, Šalata 4, 10000 Zagreb

Phone:  +385-1-4552-333/ 137

Fax: +385-1-4920-014

E-mail: romana.ceovic@zg.htnet.hr

 

Poštovane kolegice i kolege,

 

pozivamo Vas na 4. hrvatsko-talijanski simpozij o psorijazi koji se ove godine održava u Zagrebu. Ovim ?emo simpozijem obuhvatiti najnovije spoznaje o imunopatogenezi i genetici psorijaze te suvremenim mogu?nostima lije?enja ove kožne bolesti koja bitno utje?e na kvalitetu življenja bolesnika. Programom simpozija tako?er ?emo obuhvatiti nove spoznaje o udruženosti psorijaze s artritisom i metaboli?kim sindromom. Posebno ?emo predo?iti obilježja bolesti u nekim skupinama bolesnika (djeca i trudnice) te utjecaj psorijaze na kvalitetu življenja. Uza sve što znamo o ovoj bolesti uvijek se postavlja pitanje kako najbolje pomo?i bolesniku. Zbog toga je program simpozija uglavnom usmjeren na suvremene metode lije?enja psorijaze ponajprije biološkim lijekovima. Vjerujemo da ?e program simpozija pobuditi pozornost svih lije?nika koji se na razli?ite na?ine bave problematikom psorijaze – specijalista dermatovenerologa, specijalizanata dermatovenerologije, lije?nika obiteljske medicine, specijalista i specijalizanata fizikalne medicine te pedijatara, osobito onih koji se bave pedijatrijskom dermatologijom.

Radujemo se Vašem sudjelovanju !

 

 

  

Dear colleagues,

 

We are pleased to invite you to attend 4thCroatian-Italian Symposium on Psoriasis which will be held in Zagreb on November 13th 2008. This symposium is intended to present the latest state-of-the-art in the immunopathogenesis and genetics of psoriasis, along with current therapeutic options for this cutaneous disease that has significant implications for the patient quality of life. The program of the Symposium also brings new concepts on psoriasis association with arthritis and metabolic syndrome. The disease characteristics in some specific patient populations (children and pregnant women) and the impact of psoriasis on the patient quality of life will be presented. Considering all that is known about psoriasis, there is always the same question to be answered: how to help the patient best? That is why a considerable part of the Symposium will be dedicated to the treatment of psoriasis, i.e. current therapeutic options with biologics. We do believe that the Symposium program will attract interest in all physicians involved in the management of psoriasis, e.g., dermatologists/venereologists, residents in dermatology/venereology, family physicians, physiatrists and residents in physical medicine, pediatricians, those engaged in pediatric dermatology in particular, and others.

We are looking forward for your participation!

 

  Jasna Lipozen?i?

 Aida Paši?

  Giusto Trevisan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4th Croatian-Italian Symposium on Psoriasis, Zagreb, November 13, 2008

 

 Main Topics and Sessions:

 

 1. Current state in genetics and pathogenesis of psoriasis

 

1. A. Paši?   What?s new in genetic of psoriasis?

2. D. Thaçi Psoriasis from pathogenesis to therapy

3. M. Kaštelan  The role of apoptosis in psoriasis

4. P. Gisondi Prevalence of metabolic syndrome in patients with psoriasis

 

 2. Biologics in psoriasis

 

1. T. Lunder   Biologicals in psoriasis treatment-Slovenian  experience

2. F. Kokelj   Infliximab in the treatment of psoriasis-our  experience

3. T. Ionescu Off-label use of „psoriasis biologics“ 

4. S.M. Tothova Efalizumab in the treatment of psoriasis-our experience

5. S.Izzi Side effects of Efalizumab-a case report

6. M.Fallustio Psoriasis and TNF alfa

7. C.Fluehler  Side effects of anti-TNF treatment

8. C.Veller Fornasa  Complicated psoriatic patients and biologics

 

 3. Quality of life and psychological aspects in psoriatics

 

1. M.Šitum Psychological aspects of psoriasis in Croatia

2. D. Linder Psoriasis and psyche-what’s new? What is  clinically relevant?

 

 4. Free communication

 

1. R. ?eovi? Psoriasis in children and pregnant women

2. A. Basta-Juzbaši? Face and scalp psoriasis

3. M.Fallustio The traditional therapies for psoriasis

4. P. Vržogi? Naphthalene in management of psoriasis

 and psoriatic arthritis

5. M. Skerlev Psoriasis, HIV/AIDS and anogenital lesions:

 the role of dermatovenerologist?

6. F. Kokelj Our experience with Fumaric Acid in the   treatment of psoriasis

7. K. Kostovi?  Metotrexat in the era of biologics

8. B. Marinovi? Retinoids in psoriasis treatment

 

5. Round Table Perspectives in psoriasis management 2008 – Jasna Lipozen?i?, Aida Paši?, Romana ?eovi?, Krešimir Kostovi?, Giusto Trevisan,

 Franco Kokelj